2023 - F40 Protected Players
2023 - F40 Protected Players

2023 - F40 Season Protected Player List

 

HICC

Riders

Smashers

TCC Spartans

Sidhesh Pathare

Jannisar Khan

Hamza Bangash

Khawar Ali

Gaurav Bajaj

Mohammad Mohsin

Ali Bangash

Akshay Dumbre

Prashanth Manne

Nauman Anwar

Rana Ali

Ushman Asraf

Jay Desai

Hamza Khalid

Faisal Mustafa

Usman Rafiq 

Laksh Parikh

Niket Kumar

Majid Zubair

Enosh Kattinapudi

 

 

 

 

 

Stars 1

Kingsmen 1 (STL 1)

Kingsmen X (STL X)

Chargers

Ahmed Butt

Nitish Kumar

Waqas Saleem

Nikhil Dutta

Shams Arefeen

Shayan Jahangir

Ahsan Shah

Ronald Robinson

Iftikhar Ahmed

Kamran Sheikh

Syed Saad Ali

Aron Samuel

Saqlain Haider

Harmeet Singh

Shubham Ranjane

Haris Latif

Unmukt Chand

Rameez Raja

Owais Zia

Umair Khalid