2019 - F40 Protected Players
2019 - F40 Protected Players

 2019 - F40 Season Protected Player List

       
HCSC 1 Stallions HICC I HICC II
Sohaib Rashid Faraz Sheikh Ankit Mehta Ganesh Swaminathan
Muhammad Farrukh Raj Singh Sankirth Batthula Sandeep Kumar
Jermaine Levine Ahmer Abbasi Sidhesh Pathare Pankaj Patel
Ahmed Fazal Iqra Farooqi Niket Kumar Monik Patel
Mustafa Hemani Ali Hussain Prashanth Manne  
    Prajith Kumar  
       
TCC T TCC S PVCC SC Riders
Alif Maredia Pankaj Rewari Jaskaran Malhotra Jan Nisar Khan
Tejdeep Ganesh V Khalid Muneer Shahzan Babwah Jawad Khalid
Yesu Seelam Srinivas Koneti Navin Stewart Majid Rizvi
Ashok Balasubramaniam Charith Daggupati Shuja Naqvi Patrick Winchester
Rohan Gupta Varun Muthyala Shams Afrin Ayub Tanvir