# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Neeraj Dhir 5 0 0 0 0 5
2 Gourav Bajaj 5 0 0 0 0 5
3 Krishna Kasturi 5 0 0 0 0 5
4 Hassan Rashid 5 0 0 0 0 5
5 Alif Maredia 5 0 0 0 0 5
6 Pankaj Rewari 4 0 0 1 0 5
7 Aneesh Raveendranathan 3 1 1 0 0 5
8 Sidhesh Pathare 4 0 0 0 0 4
9 Tejdeepganesh Vonteru 4 0 0 0 0 4
10 Krish (Kishan) Patel 4 0 0 0 0 4
11 Shayan Jahangir 1 2 0 0 1 4
12 Rishabh Patil 0 0 0 4 0 4
13 Jaskaran M 2 1 0 0 0 3
14 Prasoon Tiwari 0 3 0 0 0 3
15 Srinivasa Koneti 3 0 0 0 0 3
16 Ganesh Swaminathan 3 0 0 0 0 3
17 Madhu Maganti 3 0 0 0 0 3
18 Prasoon Tiwari 0 3 0 0 0 3
19 Ramakrishna Yalavarthi 0 3 0 0 0 3
20 Prashant Manne 3 0 0 0 0 3
21 Yesu Seelam 2 0 1 0 0 3
22 Kuldeep Patel 2 0 0 1 0 3
23 Majid Rizvi 1 1 1 0 0 3
24 Prajith Kumar 0 2 0 0 1 3
25 Karthik Ganesh 1 1 0 1 0 3
26 George Isaac 0 1 0 2 0 3
27 Ashok Balasubramaniam 2 0 0 0 0 2
28 Navin Stewart 2 0 0 0 0 2
29 Usman Rafiq 2 0 0 0 0 2
30 Imran Kafait 2 0 0 0 0 2
31 Kunal Patel 2 0 0 0 0 2
32 Faraz Sheikh 2 0 0 0 0 2
33 Asad Khan 0 2 0 0 0 2
34 Akshay Dumbre 1 1 0 0 0 2
35 Jermaine Levine 2 0 0 0 0 2
36 Hassan Rashid 2 0 0 0 0 2
37 Dilip Reddy Nelli 2 0 0 0 0 2
38 Inam Khan 2 0 0 0 0 2
39 Ajay Arora 2 0 0 0 0 2
40 Manas Dasaraju 1 1 0 0 0 2
41 Khalid Muneer 2 0 0 0 0 2
42 SANKIRTH BATTHULA 2 0 0 0 0 2
43 Ahsan Shah 1 1 0 0 0 2
44 Aditya Patel 2 0 0 0 0 2
45 Javed B 0 2 0 0 0 2
46 Shams Arefeen 2 0 0 0 0 2
47 Ryan Madhav 1 0 0 1 0 2
48 Nilesh Patil 1 0 1 0 0 2
49 Nikhil Kanchan 1 0 0 1 0 2
50 saishyam durbha 1 0 1 0 0 2
51 Ahmer Abbasi 1 0 1 0 0 2
52 Afaq Ali 0 1 1 0 0 2
53 Patrick Winchester 1 0 0 0 1 2
54 Ammar Siddiqui 0 1 0 0 1 2
55 Imran Gillani 0 0 1 1 0 2
56 Ajay Arora 1 0 0 0 0 1
57 Saad Butt 1 0 0 0 0 1
58 Waleed Ahmed 1 0 0 0 0 1
59 Basit Zubair 1 0 0 0 0 1
60 Faraz Mohsinuddin 1 0 0 0 0 1
61 Kuldeep Patel 1 0 0 0 0 1
62 Fawad Sarwar 1 0 0 0 0 1
63 Roshan Ngangom 1 0 0 0 0 1
64 Majid Zubair 1 0 0 0 0 1
65 Sam Patel 1 0 0 0 0 1
66 Haris Latif 1 0 0 0 0 1
67 Shuja Naqvi 1 0 0 0 0 1
68 Hamza Bangash 1 0 0 0 0 1
69 Pragnesh Patel 1 0 0 0 0 1
70 Rizwan Rajan 1 0 0 0 0 1
71 Pankaj Patel 1 0 0 0 0 1
72 Rajkiran Thippani 1 0 0 0 0 1
73 Ishan Pittalia 1 0 0 0 0 1
74 Awais Mubarakh 1 0 0 0 0 1
75 Jasdeep Singh 1 0 0 0 0 1
76 Sri Pare 1 0 0 0 0 1
77 Sohaib Rashid 1 0 0 0 0 1
78 Sourabh Malhotra 1 0 0 0 0 1
79 Prakash Yannam 1 0 0 0 0 1
80 Ahmar Khan 0 1 0 0 0 1
81 Sandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
82 Shazan Ba 1 0 0 0 0 1
83 Lakshya P 1 0 0 0 0 1
84 Gaurav Tripathi 0 1 0 0 0 1
85 Prasoon Tiwari 1 0 0 0 0 1
86 Gacc1 Admin 0 0 0 1 0 1
87 Jay Pathak 0 0 0 1 0 1
88 Siraj Khetani 0 0 1 0 0 1
89 Manoj Acharya 0 0 0 1 0 1
90 Aditya Patel 0 0 0 1 0 1
91 Kuldeep Patel 0 0 1 0 0 1
92 Alfaz Sanghani 0 0 1 0 0 1
93 Dhruv N 0 0 1 0 0 1
94 Saiba Batoosingh 0 0 0 1 0 1
95 Zoheb Mohammad 0 0 1 0 0 1
96 Jawad Khalid 0 0 1 0 0 1
97 Renish Mirani 0 0 0 1 0 1
98 Nikunj Patel 0 0 0 1 0 1
99 Kalpesh Patel 0 0 0 1 0 1
100 Sameer Haider 0 0 0 0 0 0
101 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
102 Yasir Hameed 0 0 0 0 0 0
103 Bashil Patel 0 0 0 0 0 0
104 Aditya Patel 0 0 0 0 0 0
105 Akbar Ali 0 0 0 0 0 0
106 Feroz Samnani 0 0 0 0 0 0
107 Ashok Kumar 0 0 0 0 0 0
108 Josh Saripella 0 0 0 0 0 0
109 Monik Patel 0 0 0 0 0 0
110 Amir Khan 0 0 0 0 0 0
111 Rishab Patil 0 0 0 0 0 0
112 Akash Agarwal 0 0 0 0 0 0
113 Abid Maknojia 0 0 0 0 0 0
114 Niket Kumar 0 0 0 0 0 0
115 Saiba Batoonsingh 0 0 0 0 0 0
116 Dhaval Patel 0 0 0 0 0 0
117 Madhur Kohli 0 0 0 0 0 0
118 Usman Rafiq 0 0 0 0 0 0
119 Moid Ahmed 0 0 0 0 0 0
120 Karan Kumar 0 0 0 0 0 0
121 Raj Kiran Thippani 0 0 0 0 0 0
122 Kashif Haroon 0 0 0 0 0 0
123 Tcct Admin 0 0 0 0 0 0
124 Foram Patel 0 0 0 0 0 0
125 Imran Gilani 0 0 0 0 0 0
126 Niketh K 0 0 0 0 0 0
127 Ahmed Fazal 0 0 0 0 0 0
128 Varun Muthyala 0 0 0 0 0 0
129 Satish Draksharam 0 0 0 0 0 0
130 Sandeep Kumar 0 0 0 0 0 0
131 Nilesh Patil 0 0 0 0 0 0
132 Abhishek Jasti 0 0 0 0 0 0
133 Fahad Babar 0 0 0 0 0 0
134 Talib W 0 0 0 0 0 0
135 Jam Ali 0 0 0 0 0 0
136 Shazan Babwah 0 0 0 0 0 0
137 umang patel 0 0 0 0 0 0
138 Urooj Shamim 0 0 0 0 0 0
139 Afaq Ali 0 0 0 0 0 0
140 Sridhar Reddy 0 0 0 0 0 0
141 Nilesh Patil 0 0 0 0 0 0
142 Fawad Sarwar 0 0 0 0 0 0
143 Hritt Hinge 0 0 0 0 0 0
144 Murtaza Hashwani 0 0 0 0 0 0
145 Zulfi Pir 0 0 0 0 0 0
146 Rohan Gupta 0 0 0 0 0 0
147 Ali Rajwani 0 0 0 0 0 0
148 Mangesh Chaudhari 0 0 0 0 0 0
149 Mangesh A 0 0 0 0 0 0
150 Shafeeq Ahmad 0 0 0 0 0 0
151 Debloke Maitra 0 0 0 0 0 0
152 Hussain Hooda 0 0 0 0 0 0
153 Hardik Patel 0 0 0 0 0 0
154 Ajay Arora 0 0 0 0 0 0
155 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
156 Krishna Kishore 0 0 0 0 0 0
157 Balakrishna Bobburu 0 0 0 0 0 0
158 Ajay Arora 0 0 0 0 0 0
159 Ganesh S 0 0 0 0 0 0
160 Ahsan Baig 0 0 0 0 0 0
161 Shoaib Rashid 0 0 0 0 0 0
162 Sippu Patel 0 0 0 0 0 0
163 Neeraj Dhir 0 0 0 0 0 0
164 Imran Gilani 0 0 0 0 0 0
165 Himanshu Jain 0 0 0 0 0 0
166 Ali Syed 0 0 0 0 0 0
167 Shoiab Peerani 0 0 0 0 0 0
168 Arpan Matale 0 0 0 0 0 0
169 Firoz Samnani 0 0 0 0 0 0
170 Ali Hussain 0 0 0 0 0 0
171 Stl1 Admin 0 0 0 0 0 0
172 Pankaj Patel 0 0 0 0 0 0
173 Farrukh Tariq 0 0 0 0 0 0
174 Sameer Haider 0 0 0 0 0 0
175 Karim Ghulamhussain 0 0 0 0 0 0
176 Shams A 0 0 0 0 0 0
177 Saad Motiwala 0 0 0 0 0 0
178 Sudhir H 0 0 0 0 0 0
179 Sarfaraz Ahmed 0 0 0 0 0 0
180 arpan matele 0 0 0 0 0 0
181 Akbar Fatehali 0 0 0 0 0 0
182 Krish (Kishan) Patel 0 0 0 0 0 0
183 Zohaib Zo 0 0 0 0 0 0
184 Ayub Tanvir 0 0 0 0 0 0
185 Iqra Farooqi 0 0 0 0 0 0
186 Jash Desai 0 0 0 0 0 0
187 Sidhesh Pathare 0 0 0 0 0 0
188 Noorali Mehrani 0 0 0 0 0 0
189 Tanaf Wasie 0 0 0 0 0 0
190 Keyur Bhakta 0 0 0 0 0 0
191 Tcct Scorer 0 0 0 0 0 0
192 Dikshit Reddy 0 0 0 0 0 0
193 Ankit Mehta 0 0 0 0 0 0
194 Mirza Asad Baig 0 0 0 0 0 0
195 Haris Ibrahim 0 0 0 0 0 0