# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Neeraj Dhir 8 0 1 1 0 10
2 Hassan Rashid 8 0 0 0 0 8
3 Alif Maredia 7 1 0 0 0 8
4 Prashant Manne 6 0 0 0 0 6
5 Majid Rizvi 4 1 1 0 0 6
6 Shayan Jahangir 1 3 0 0 2 6
7 Gourav Bajaj 5 0 0 0 0 5
8 Krishna Kasturi 5 0 0 0 0 5
9 Shams Arefeen 5 0 0 0 0 5
10 Aneesh Raveendranathan 3 1 1 0 0 5
11 Pankaj Rewari 4 0 0 1 0 5
12 Ammar Siddiqui 0 2 0 1 2 5
13 Tejdeepganesh Vonteru 4 0 0 0 0 4
14 Krish (Kishan) Patel 4 0 0 0 0 4
15 Sidhesh Pathare 4 0 0 0 0 4
16 Karthik Ganesh 1 2 0 1 0 4
17 Rishabh Patil 0 0 0 4 0 4
18 Prasoon Tiwari 0 3 0 0 0 3
19 Srinivasa Koneti 3 0 0 0 0 3
20 Hamza Bangash 2 1 0 0 0 3
21 Ganesh Swaminathan 3 0 0 0 0 3
22 Madhu Maganti 3 0 0 0 0 3
23 Prasoon Tiwari 0 3 0 0 0 3
24 Ramakrishna Yalavarthi 0 3 0 0 0 3
25 Jaskaran M 2 1 0 0 0 3
26 Usman Rafiq 3 0 0 0 0 3
27 Prajith Kumar 0 2 0 0 1 3
28 Yesu Seelam 2 0 1 0 0 3
29 Kuldeep Patel 2 0 0 1 0 3
30 George Isaac 0 1 0 2 0 3
31 Asad Khan 0 2 0 0 0 2
32 Roshan Ngangom 2 0 0 0 0 2
33 Akshay Dumbre 1 1 0 0 0 2
34 Jermaine Levine 2 0 0 0 0 2
35 Hassan Rashid 2 0 0 0 0 2
36 Dilip Reddy Nelli 2 0 0 0 0 2
37 Ajay Arora 2 0 0 0 0 2
38 Inam Khan 2 0 0 0 0 2
39 Awais Mubarakh 2 0 0 0 0 2
40 Ajay Arora 2 0 0 0 0 2
41 Manas Dasaraju 1 1 0 0 0 2
42 Sohaib Rashid 2 0 0 0 0 2
43 Ahmar Khan 1 1 0 0 0 2
44 Khalid Muneer 2 0 0 0 0 2
45 Ahsan Shah 1 1 0 0 0 2
46 SANKIRTH BATTHULA 2 0 0 0 0 2
47 Ankit Mehta 2 0 0 0 0 2
48 Javed B 0 2 0 0 0 2
49 Aditya Patel 2 0 0 0 0 2
50 Ashok Balasubramaniam 2 0 0 0 0 2
51 Navin Stewart 2 0 0 0 0 2
52 Imran Kafait 2 0 0 0 0 2
53 Moid Ahmed 0 2 0 0 0 2
54 Kunal Patel 2 0 0 0 0 2
55 Faraz Sheikh 2 0 0 0 0 2
56 Nilesh Patil 1 0 1 0 0 2
57 Kuldeep Patel 1 0 1 0 0 2
58 Nikhil Kanchan 1 0 0 1 0 2
59 saishyam durbha 1 0 1 0 0 2
60 Rizwan Rajan 1 0 1 0 0 2
61 Ahmer Abbasi 1 0 1 0 0 2
62 Prakash Yannam 1 0 1 0 0 2
63 Afaq Ali 0 1 1 0 0 2
64 Patrick Winchester 1 0 0 0 1 2
65 Waleed Ahmed 1 0 0 1 0 2
66 Ryan Madhav 1 0 0 1 0 2
67 Imran Gillani 0 0 1 1 0 2
68 Ali Rajwani 0 0 1 1 0 2
69 Fawad Sarwar 1 0 0 0 0 1
70 Majid Zubair 1 0 0 0 0 1
71 Sam Patel 1 0 0 0 0 1
72 Shazan Babwah 1 0 0 0 0 1
73 Haris Latif 1 0 0 0 0 1
74 Zulfi Pir 1 0 0 0 0 1
75 Hussain Hooda 1 0 0 0 0 1
76 Shuja Naqvi 1 0 0 0 0 1
77 Mangesh Chaudhari 1 0 0 0 0 1
78 Sumit Mahal 1 0 0 0 0 1
79 Pragnesh Patel 1 0 0 0 0 1
80 Mohammad Jubayer 1 0 0 0 0 1
81 Pankaj Patel 1 0 0 0 0 1
82 Rajkiran Thippani 1 0 0 0 0 1
83 Ali Syed 0 1 0 0 0 1
84 Ishan Pittalia 1 0 0 0 0 1
85 Jasdeep Singh 1 0 0 0 0 1
86 Sri Pare 1 0 0 0 0 1
87 Sourabh Malhotra 1 0 0 0 0 1
88 Arun Reddy 1 0 0 0 0 1
89 Sarfaraz Ahmed 1 0 0 0 0 1
90 Sakhi Mohammad 1 0 0 0 0 1
91 Sandeep Kumar 1 0 0 0 0 1
92 Shazan Ba 1 0 0 0 0 1
93 Krish (Kishan) Patel 1 0 0 0 0 1
94 Zohaib Zo 1 0 0 0 0 1
95 Lakshya P 1 0 0 0 0 1
96 Gaurav Tripathi 0 1 0 0 0 1
97 Prasoon Tiwari 1 0 0 0 0 1
98 Saad Butt 1 0 0 0 0 1
99 Ajay Arora 1 0 0 0 0 1
100 Basit Zubair 1 0 0 0 0 1
101 Niket Kumar 1 0 0 0 0 1
102 Kuldeep Patel 1 0 0 0 0 1
103 Faraz Mohsinuddin 1 0 0 0 0 1
104 Ahmed Fazal 0 0 1 0 0 1
105 Imran Gilani 0 0 0 1 0 1
106 Foram Patel 0 0 0 0 1 1
107 Alfaz Sanghani 0 0 1 0 0 1
108 Dhruv N 0 0 1 0 0 1
109 Saiba Batoosingh 0 0 0 1 0 1
110 Zoheb Mohammad 0 0 1 0 0 1
111 Ahmed Butt 0 0 0 1 0 1
112 Jawad Khalid 0 0 1 0 0 1
113 Renish Mirani 0 0 0 1 0 1
114 Nikunj Patel 0 0 0 1 0 1
115 Kalpesh Patel 0 0 0 1 0 1
116 Yasir Hameed 0 0 1 0 0 1
117 Jay Pathak 0 0 0 1 0 1
118 Siraj Khetani 0 0 1 0 0 1
119 Gacc1 Admin 0 0 0 1 0 1
120 Manoj Acharya 0 0 0 1 0 1
121 Aditya Patel 0 0 0 1 0 1
122 Niketh K 0 0 0 0 0 0
123 Varun Muthyala 0 0 0 0 0 0
124 Satish Draksharam 0 0 0 0 0 0
125 Tanweer Ahmed 0 0 0 0 0 0
126 Sandeep Kumar 0 0 0 0 0 0
127 Abhishek Jasti 0 0 0 0 0 0
128 Fahad Babar 0 0 0 0 0 0
129 Talib W 0 0 0 0 0 0
130 Jam Ali 0 0 0 0 0 0
131 Cougars1 Scorer 0 0 0 0 0 0
132 umang patel 0 0 0 0 0 0
133 Urooj Shamim 0 0 0 0 0 0
134 Nilesh Patil 0 0 0 0 0 0
135 Sridhar Reddy 0 0 0 0 0 0
136 Nilesh Patil 0 0 0 0 0 0
137 Fawad Sarwar 0 0 0 0 0 0
138 Hritt Hinge 0 0 0 0 0 0
139 Murtaza Hashwani 0 0 0 0 0 0
140 Rohan Gupta 0 0 0 0 0 0
141 Afaq Ali 0 0 0 0 0 0
142 Vamshi Kyatham 0 0 0 0 0 0
143 Shafeeq Ahmad 0 0 0 0 0 0
144 Bipin Poudel 0 0 0 0 0 0
145 Debloke Maitra 0 0 0 0 0 0
146 Rohan Navale 0 0 0 0 0 0
147 Hardik Patel 0 0 0 0 0 0
148 Mangesh A 0 0 0 0 0 0
149 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
150 Amir Syed 0 0 0 0 0 0
151 Krishna Kishore 0 0 0 0 0 0
152 Balakrishna Bobburu 0 0 0 0 0 0
153 Ajay Arora 0 0 0 0 0 0
154 Ganesh S 0 0 0 0 0 0
155 Ahsan Baig 0 0 0 0 0 0
156 Shoaib Rashid 0 0 0 0 0 0
157 Sippu Patel 0 0 0 0 0 0
158 Neeraj Dhir 0 0 0 0 0 0
159 Shoiab Peerani 0 0 0 0 0 0
160 Arpan Matale 0 0 0 0 0 0
161 Wasim Gilani 0 0 0 0 0 0
162 Firoz Samnani 0 0 0 0 0 0
163 Ali Hussain 0 0 0 0 0 0
164 Imran Gilani 0 0 0 0 0 0
165 Himanshu Jain 0 0 0 0 0 0
166 Farrukh Tariq 0 0 0 0 0 0
167 Sameer Haider 0 0 0 0 0 0
168 Karim Ghulamhussain 0 0 0 0 0 0
169 Talib Wasi 0 0 0 0 0 0
170 Stl1 Admin 0 0 0 0 0 0
171 Pankaj Patel 0 0 0 0 0 0
172 Sudhir H 0 0 0 0 0 0
173 Vimarsh Patel 0 0 0 0 0 0
174 arpan matele 0 0 0 0 0 0
175 Akbar Fatehali 0 0 0 0 0 0
176 Shams A 0 0 0 0 0 0
177 Saad Motiwala 0 0 0 0 0 0
178 Ayub Tanvir 0 0 0 0 0 0
179 Raj Singh 0 0 0 0 0 0
180 Vasant Patel 0 0 0 0 0 0
181 Iqra Farooqi 0 0 0 0 0 0
182 Jash Desai 0 0 0 0 0 0
183 Sidhesh Pathare 0 0 0 0 0 0
184 Noorali Mehrani 0 0 0 0 0 0
185 Tanaf Wasie 0 0 0 0 0 0
186 LAKSHYA PARIKH 0 0 0 0 0 0
187 Keyur Bhakta 0 0 0 0 0 0
188 Tcct Scorer 0 0 0 0 0 0
189 Nasir Amjad 0 0 0 0 0 0
190 Mirza Asad Baig 0 0 0 0 0 0
191 Haris Ibrahim 0 0 0 0 0 0
192 Dikshit Reddy 0 0 0 0 0 0
193 Varun Singh 0 0 0 0 0 0
194 Bashil Patel 0 0 0 0 0 0
195 Aditya Patel 0 0 0 0 0 0
196 Akbar Ali 0 0 0 0 0 0
197 Jash Desai 0 0 0 0 0 0
198 Feroz Samnani 0 0 0 0 0 0
199 Ashok Kumar 0 0 0 0 0 0
200 Sameer Haider 0 0 0 0 0 0
201 Swapnil Salvi 0 0 0 0 0 0
202 Monik Patel 0 0 0 0 0 0
203 Amir Khan 0 0 0 0 0 0
204 Prabjeet Tind 0 0 0 0 0 0
205 Rishab Patil 0 0 0 0 0 0
206 Akash Agarwal 0 0 0 0 0 0
207 Abid Maknojia 0 0 0 0 0 0
208 Josh Saripella 0 0 0 0 0 0
209 Saiba Batoonsingh 0 0 0 0 0 0
210 Dhaval Patel 0 0 0 0 0 0
211 Jannisar Khan 0 0 0 0 0 0
212 Ahsan Shah 0 0 0 0 0 0
213 Madhur Kohli 0 0 0 0 0 0
214 Usman Rafiq 0 0 0 0 0 0
215 Ahsan Baig 0 0 0 0 0 0
216 Karan Kumar 0 0 0 0 0 0
217 Raj Kiran Thippani 0 0 0 0 0 0
218 Kashif Haroon 0 0 0 0 0 0
219 Sunny Nadeem 0 0 0 0 0 0
220 Tcct Admin 0 0 0 0 0 0
221 Foram Patel 0 0 0 0 0 0