2023 T20 Protected Players
2023 T20 Protected Players

HCL Protected Players List

2023 T20 Season

HICC

Riders

Smashers

Houston Panthers

Sidhesh Pathare

Jannisar Khan

Hamza Bangash

Ishan Pittalia

Gaurav Bajaj

Mohammad Mohsin

Ali Bangash

Rizwan Rajani

Shubham Ranjane

Nauman Anwar

Rana Ali

Sujith Gowda

Jay Desai

Hamza Khalid

Faisal Mustafa

Zahid Zakhil

Laksh Parikh

Niket Kumar

Majid Zubair

Imran Khan Jr

 

HECC G

Kingsmen 1 (STL 1)

Kingsmen X (STL X)

CCC B

Ahmed Butt

Nitish Kumar

Waqas Saleem

Hitesh Kacholiya

Abdul Raheem Khan

Shayan Jahangir

Ahsan Shah

Imran Gilani

Jasgrit Raj

Kamran Sheikh

Syed Saad Ali

Tittu Paul

Altaf Khan

Harmeet Singh

Aamir Shahzad

Sumanth Pinnamaneni

Amir Syed

Rameez Raja

Owais Zia

Sidhesh Jagushte

 

Updated: Aug 31 2023