2023 T20 Protected Players
2023 T20 Protected Players

HCL Protected Players List

2023 T20 Season

HICC

Riders

Smashers

Houston Panthers

Sidhesh Pathare

Jannisar Khan

Hamza Bangash

Amad Butt

Gaurav Bajaj

Mohammad Mohsin

Ali Bangash

Sujith Gowda

Shubham Ranjane

Nauman Anwar

Rana Ali

Ali Khan

Jay Desai

Imran Khan Jr

Faisal Mustafa

Naseer Jamali

Laksh Parikh

Niket Kumar

Majid Zubair

Zahid Zakhail

 

HECC G

Kingsmen 1 (STL 1)

Kingsmen X (STL X)

CCC B

Noman Rizvi

Nitish Kumar

Waqas Saleem

Hitesh Kacholiya

Abdul Raheem Khan

Shayan Jahangir

Ahsan Shah

Imran Gilani

Jasgrit Raj

Kamran Sheikh

Syed Saad Ali

Tittu Paul

Altaf Khan

Harmeet Singh

Aamir Shahzad

Sumanth Pinnamaneni

Amir Syed

Rameez Raja

Owais Zia

Sidhesh Jagushte

 

Updated: Feb 9 2024